Hitta guldbiljetten och vinn priser till ett värde av 3000 kr!

NU startar GroGro’s stora skattjakt! Vi har gömt guldbiljetter i 20 st Råwbars och placerat dem i fysiska- och online butiker över hela landet! Nu är det din uppgift att hitta dem!

HUR DELTAR DU?

Skattjakten går ut på att hitta en guldbiljett som är gömd i våra Råwbars. Det finns totalt 20 st Råwbars med EN guldbiljett i varje. Dessa är placerade i fysiska- och online butiker över hela landet. Guldbiljetten kan finnas i någon av våra 3 smaker (den gröna, den rosa och den orangea).

SÅ VINNER DU:

  1. Köp en GroGro Råwbar (enskilt eller i låda) från fysisk- eller onlinebutik.

  2. Guldbiljetten ska befinna sig på insidan av förpackningen om den Råwbaren innehåller en guldbiljett. 

  3. Om du hittat en guldbiljett? Skanna QR-koden och registrera dig för att ta emot priset. 

GroGro’s skattjakt med Råwbar pågår mellan 11.03.24 - 11.04.24 och guldbiljetten måste registreras hos oss inom den angivna tidsperioden.
PRISER:

Guldbiljetterna är numrerade med siffror från 1-20.

Biljett med nr. 1-5 är vinsten 3 lådor med Råwbars (Äpple, kakao och aprikos) + prispengar på 2000kr.

Biljett med nr. 6-20 är vinsten 3 lådor med Råwbars (äpple, kakao och aprikos). Deltagaren måste uppfylla kraven som anges i våra kampanjvillkor för att ta emot pris:


KAMPANJVILLKOR - Guldbiljetten // GroGro

Kampanjansvarig:

Kampanjen arrangeras av GroGro AB. Genom att delta i kampanjen anses deltagaren ha accepterat villkoren i kampanjen. GroGro AB kommer inte att kunna kontakta dig efter kampanjperioden är slut. Nedan kan du hitta mer information om vår behandling av personuppgifter, inklusive hur du kan kontakta oss.


Om kampanjen:

Kampanjen startar kl. 13.00 måndag 11.03.2024 och varar till kl. 23.59 torsdag 11.04.2024. Vi delar ut pris till varje vinnare som hittar en guldbiljett i sin Råwbar. Prisets storlek varierar beroende på numret som står på guldbiljetten. Nr. 1-5 vinner tre lådor med Råwbars, en låda av varje smak (totalt 60 st Råwbars) och prispengar på 2000 kr. Nr. 6-20 vinner tre lådor med Råwbars, en låda av varje smak (totalt 60 st Råwbars). Vid vinst måste deltagaren skanna QR-koden på biljetten, registrera sig och ta en bild på biljetten. Dialog för överlämning av pris sker via e-post.

Deltagande:

Det är öppet för alla över 18 år som har köpt en GroGro Råwbar och har hemadress i Sverige. Anställda (och deras närmaste familj) i GroGro AB och andra professionella aktörer kopplade till tävlingen får inte lösa in priset om de hittar en guldbiljett.

De som hittar en guldbiljett i en Råwbar löser in priset genom att skanna QR-koden på biljetten, registrerar sig och skicka bild på guldbiljetten. Ta hand om biljetten tills priset överlämnas, eftersom den är verifierad av deltagande och pris. Priset kan endast lösas in en gång och måste lösas in under kampanjperioden.

Deltagaren som registrerar sig blir GroGros kontaktperson genom tävlingen.

För att registreringen ska vara giltig måste du fylla i ditt namn, giltig e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, hemadress, postnummer och postort på kampanjsidan. Registreringen är personlig och kan inte överföras till andra.

Hur och när avgörs vinnaren:

Vinnaren meddelar själv att de har hittat en guldbiljett i en Råwbar, GroGro kommer att skicka ut pris till alla som meddelar fynd under kampanjperioden och som uppfyller de övriga villkoren för att vinna, se punkt 3 ovan. Kampanjperioden varar från måndag 11.03.2024 till och med torsdag 11.04.2023. Du kommer att kontaktas inom 7 dagar efter att du har registrerat dig vid fynd av guldbiljetten.

Prisets innehåll:

Guldbiljetten är en livsmedelssäker biljett, märkt med ett nummer från 1-20.

Priset varierar beroende på numret som står på guldbiljetten. Nr. 1-5 vinner tre lådor med Råwbars, en låda av varje smak (totalt 60 st Råwbars) och prispengar på 2000 kr. Nr. 6-20 vinner tre lådor med Råwbars, en låda av varje smak (totalt 60 st Råwbars). Priset överlämnas av GroGro AB. Vinnaren kommer att kontaktas inom 7 dagar efter att man har registrerat fynd av en guldbiljett, så länge registreringen sker under kampanjperioden. Dialog för att överlämna priset sker via e-post. Priset kan inte bytas mot kontanter.

Tvister och oenighet:

Vid oenighet om tävlingsvillkoren förbehåller GroGro AB sig rätten att göra en skönsmässig bedömning av situationen. Deltagarna kan inte rikta ersättningskrav mot GroGro AB på grund av kampanjen. GroGro AB förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i eller tillägg till villkoren för kampanjen.

GroGro AB förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, hålla tillbaka priser om en vinnare enligt GroGro AB:s uppfattning inte är kvalificerad, anmälan är ogiltig eller vinnaren inte uppfyller de nödvändiga kraven som fastställs i dessa villkor och bestämmelser.

GroGro AB förbehåller sig rätten att utesluta personer från tävlingen om given persons deltagande enligt GroGro AB:s uppfattning kan upplevas som stötande.

GroGro AB förbehåller sig rätten att utesluta personer från tävlingen som inte förhåller sig till reglerna.

GroGro AB förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller ändra kampanjen om oförutsedda omständigheter eller omständigheter utanför arrangörens kontroll skulle inträffa.,

Kontakta oss:,

För frågor kan du kontakta oss via e-post: shop@grogro.se.


Personuppgiftsinformation

GroGro AB - Behandling av personuppgifter vid GroGros kampanj "Hitta guldbiljetten och vinn priser till ett värde av 3000 kr"

För att du ska kunna lösa in priset kommer vi att lagra de uppgifter du delar med oss vid registrering på kampanjsidan.

Personuppgifter som anges kommer endast att användas för administration av kampanjen. Det kan variera något från kampanj till kampanj, men inkluderar typiskt fullständigt namn, e-postadress, adress, födelsedatum, postnummer, postort, telefonnummer, bild(er) och eventuella andra bidrag som framgår av sammanhanget.

De deltagande som hittar en guldbiljett kommer vi att kontakta.

Uppgifterna om dig kommer att raderas så snart kampanjen är genomförd och de kommer inte att användas för något annat än ditt deltagande i kampanjen. Uppgifterna raderas senast 30 april 2024.

Vår grund för användningen av personuppgifter är att genomföra ett avtal med dig, nämligen din deltagande i kampanjen och vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföring.